Previous
Previous Product Image

Lopacut, 2 mg, 10 tabletek powlekanych

5.41
Next

Milax-M czopki glicerolowe dla dorosłych 10 sztuk

3.23
Next Product Image

Opis

Układ pokarmowy – Apotex

Produkt leczniczy Panzol Pro 20mg dla dorosłych usuwa objawy choroby refluksowej przełyku objawiające się m.in. kwaśnym odbijaniem i zgagą. Działanie leku wynika z zawartości pantoprazolu, substancji czynnej, która blokuje enzym wytwarzający kwas solny w żołądku, zmniejszając tym samym ilość kwasu żołądkowego. Panzol Pro może zlikwidować dolegliwości związane z refluksem żołądkowo-przełykowym już po pierwszym dniu stosowania, nie jest jednak lekiem przeznaczonym do natychmiastowego usuwania objawów.WskazaniaKrótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku np. zgaga, kwaśne odbijanie, u osób dorosłych.Skład1 tabletka zawiera:substancję czynną: pantoprazol (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego) 20mg,substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: maltitol (E965), krospowidon typ B, karmeloza sodowa, sodu węglan bezwodny, wapnia stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, lecytyna sojowa, żelaza tlenek żółty (E172), sodu węglan bezwodny, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, trietylu cytrynian.DziałanieZmniejsza ilość kwasów w żołądku, uwalniania od zgagi.DawkowanieLek Panzol Pro należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.Osoby dorosłe: 1 tabletka na dobę. Tabletkę należy przyjmować w całości, przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze, popijając obficie wodą. Nie dzielić ani nie rozgryzać. Nie należy przekraczać dawki 20mg na dobę. Lek należy przyjmować przez 2-3 kolejne dni.Należy zakończyć stosowanie leku Panzol Pro po całkowitym ustąpieniu objawów. Objawy refluksu i zgagi mogą być złagodzone już po jednym dniu stosowania leku, należy jednak pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Jeśli po 2 tygodniowym stosowaniu leku objawy nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.Przyjmowanie leku Panzol Pro przez okres dłuższy niż 4 tygodnie odbywać się może po konsultacji z lekarzem.W przypadku zastosowania dawki leku większej niż zalecana należy natychmiast skonsultowac się z lekarzem lub farmaceutą. Jeżeli jest to możliwe, należy wziąć ze sobą lek i ulotkę. Objawy przedawkowania nie są znane.Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną, zaplanowaną dawkę, kolejnego dnia o zwykłej porze.Przerwanie stosowania leku Panzol Pro: w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość (uczulenie) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.Stosowanie leku zawierającego atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV).Wiek poniżej 18. roku życia.Okres ciąży i karmienia piersią.PrzechowywanieBrak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Nie stosować leku Panzol Pro po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.Działania niepożądaneLek ten, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, jeżeli wystąpi jakiekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych. Jednocześnie należy odrzucić stosowanie tego leku, ale zabrać ze sobą ulotkę i (lub) tabletki.Ciężkie reakcje uczuleniowe (rzadko): reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, ciężkie zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, wysypka po ekspozycji na słońce.Wrażenie łaskotania, kłucia, mrowienia, pieczenia lub drętwienia.Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką, które mogą prowadzić do niewydolności nerek.Często (u 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów) występują:łagodne polipy żołądka.Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów) występują:ból głowy,zawroty głowy,biegunka,nudności, wymioty,wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów,zaparcia,suchość w jamie ustnej,ból i dyskomfort w obrębie brzucha,wysypka skórna lub pokrzywka,swędzenie skóry,osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie,zaburzenia snu,zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.Rzadko (u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów) występują:zaburzenia lub całkowity brak odczuwania smaku,zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie,bóle stawów,bóle mięśni,zmiany masy ciała,podwyższona temperatura ciała,obrzęk kończyn,reakcje alergiczne,depresja,zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzane w badaniach krwi),powiększenie piersi u mężczyzn,wysoka gorączka i nagłe zmniejszenie ilości krążących granulocytów – białych krwinek (stwierdzane w badaniach krwi).Bardzo rzadko ( rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów) występują:zaburzenia orientacji,zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”),zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom,współistniejące, nieprawidłowe zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek, jak również płytek krwi (stwierdzane w badaniach krwi).Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) występują:omamy,splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy),zmniejszenie stężenia sodu we krwi,zmniejszenie stężenia magnezu we krwi, uczucie kłucia lub palenia, nagłe ciężkie mimowolne skurcze mięśni lub skurcze spowodowane zaburzeniami równowagi elektrolitowej, wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.InterakcjeLek Panzol Pro może hamować skuteczność działania innych leków. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych lekach, zwłaszcza zawierających jedną z następujących substancji czynnych:ketokonazol (stosowany w zakażeniach grzybiczych),warfarynę i fenprokumon (wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom); może być konieczne dodatkowe badanie krwi,atazanawir (stosowany w leczeniu HIV). Nie wolno stosować leku Panzol Pro jednocześnie z atazanawirem,metotreksat (stosowany w leczeniu różnych rodzajów nowotworów lub łuszczycy).Nie należy stosować leku Panzol Pro wraz z lekami zmniejszającymi ilość kwasu wytworzonego w żołądku, takimi jak inne inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol lub rabeprazol) lub antagoniści H2 (np. ranitydyna, famotydyna).Panzol Pro można stosować w razie konieczności ze środkami zobojętniającymi kwas solny w żołądku (np. magaldrat, kwas alginowy, sodu wodorowęglan, glinu wodorotlenek, magnezu węglan, lub ich połączenia).Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Dotyczy to także leków roślinnych i homeopatycznych.Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed rozpoczęciem stosowania leku Panzol Pro należy poradzić się z lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki, jeśli:pacjent leczy się z powodu niestrawności lub zgagi nieprzerwanie przez 4 lub więcej tygodni,pacjent ma ponad 55 lat i codziennie stosuje leki na niestrawność wydawane bez recepty,pacjent ma ponad 55 lat i zaobserwował nowe niepokojące objawy lub zmienił się charakter objawów, które dotychczas występowały,pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub przeszedł operację żołądka,pacjent ma problemy z wątrobą lub żółtaczkę (zażółcenie skóry i oczu),pacjent jest pod stałą opieką lekarza z powodu innych ciężkich dolegliwości lub chorób,pacjent będzie miał wykonane badanie endoskopowe lub test ureazowy,u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Panzol Pro, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego,u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie stosowania leku Panzol Pro. Należy również powiedzieć o wszelkich innych występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów,u pacjenta będzie przeprowadzone badanie krwi w celu oznaczenia stężenia chromograniny A.pacjent przyjmuje lek Panzol Pro przez dłuższy okres, może to powodować dodatkowe ryzyko, takie jak: zmniejszenie stężenia magnezu we krwi (możliwe objawy: zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca). Małe stężenie magnezu może również prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu i wapnia we krwi. W przypadku stosowania leku przez okres dłuższy niż 4 tygodnie należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zlecić regularne badania krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi przed lub po zastosowaniu tego leku, jeśli pacjent zauważy występowanie następujących objawów, mogą wskazywać na inne, poważniejsze choroby:niezamierzoną utratę masy ciała (nie związaną z dietą lub ćwiczeniami),wymioty, szczególnie nawracające,krwawe wymioty, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie,krew w kale, kał czarny lub smolisty,problemy z połykaniem lub ból w trakcie przełykania,bladość i osłabienie (niedokrwistość),ból w klatce piersiowej,ból brzucha,ciężkie i (lub) uporczywe biegunki, (ponieważ stosowanie leku Panzol Pro wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunki zakaźnej).Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań.Jeśli pacjent ma mieć wykonane badanie krwi, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku.Możliwe jest, że pacjent stwierdzi złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania Panzol Pro. Nie jest to jednak lek przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.Nie należy go stosować zapobiegawczo.Jeżeli od pewnego czasu u pacjenta występuje nawracająca zgaga lub objawy niestrawności, powinien on pozostawać pod regularną kontrolą lekarza.Panzol Pro z jedzeniem i piciemTabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijając wodą.Dzieci i młodzieżLek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.Ciąża i karmienie piersiąNie należy stosować leku Panzol Pro u kobiet w ciąży, w przypadku kobiet, u których nie można wykluczyć ciąży lub u kobiet karmiących piersią.Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynJeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.Panzol Pro zawiera lecytynę sojowąNie należy stosować tego leku w przypadku nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję.Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.Archimedesweg 22333 CN Leiden, HolandiaPrzed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

one concept
, maść z aloesu
, omega 3 co daje
, suplementy na potencje

yyyyy

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping