Previous
Previous Product Image

Tangle Teezer Salon Elite Almond Sweet Lilac Szczotka do włosów

41.41
Next

Kallos KEMULSJA KJMN HYDROGENOWO PEROXYDOWA 3% 1000ml

16.00
Next Product Image

Opis

Pozostałe kosmetyki i akcesoria pielęgnacyjne –

Propertiesowady latającenatychmiastowe działaniezabija nawet ukryte komaryStorage and useRodzaj przechowywaniaTypPrzechowywać w temperaturze otoczeniaPrzygotowanie i stosowanieSposób użycia: Wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylać z dala od twarzy, nacisnąć przycisk i trzymając produkt w pozycji pionowej rozpylać w pomieszczeniu. Nie ma konieczności spryskiwania bezpośrednio owadów (poza osami, szerszeniami i molami spożywczymi), ponieważ już sama mgiełka w powietrzu je zabija. Przed użyciem zamknąć drzwi i okna. Czas opryskiwania pomieszczenia o kubaturze 30 m3 nie powinien przekroczyć 8-10 sekund. Produkt rozpylać ok. 1 metr od ścian, tkanin i mebli rozpoczynając od środka pomieszczenia kierując się do wyjścia. Po dezynsekcji opuścić pomieszczenie i zamknąć je na ok. 15 minut. Przed ponownym wejściem dokładnie przewietrzyć. Aby uzyskać natychmiastowy efekt owadobójczy rozpylić produkt bezpośrednio na owady. Aby uzyskać długotrwałą ochronę przed owadami rozpylić z odległości ok. 0,5 m bezpośrednio na ramy okienne. Przed użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu możliwości pozostawienia plam przez produkt.PrzechowywanieTermin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).Detailed DataRegulacje CLPpłomień – Niebezpieczeństwośrodowisko – NiebezpieczeństwoOstrzeżenie dotyczące bezpieczeństwaRaid Max przeciw owadom latającym w aerozolu.NiebezpieczeństwoSubstancje czynne: d-Fenotrin 0,125 g/100 g; praletryna 0,10 g/100 g.Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działaniem temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu.Preparat używać zgodnie z przeznaczeniem. Nie rozpylać na ludziach i zwierzętach. Przed zabiegiem wynieść lub przykryć akwaria z rybkami, terraria, klatki ze zwierzętami oraz wyłączyć filtr w akwarium. Wynieść lub przykryć artykuły spożywcze i naczynia na żywność. Preparat przechowywać z dala od produktów spożywczych, napojów, karmy dla zwierząt i w miejscach niedostępnych dla dzieci. Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami należy przepłukać obficie wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.Postępowanie z odpadami: Opróżnione opakowanie oddać do recyklingu. Produkt i opakowanie z resztkami produktu traktować jako odpad i oddać do utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.Język produktuGłówny język opisu – polskiJęzyk danych – polskiJęzyki na opakowaniuwęgierskipolskiPodzielony opis produktuNazwa funkcjonalna – AerozolWariant – przeciw owadom latającym . . .

furaginum max
, spf do cery trądzikowej
, kremy cerave
, calominal 60 tabletek
, brzoza liscie
, panadol co to
, vigantol 20000
, renostav na stawy
, ibuprom spray zatoki
, co na nadmierną potliwość
, ropna wydzielina z pochwy
, special merz
, eyeq skład
, vick antigrip

yyyyy

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping